صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

دوره آموزشي آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي؛ جعفر شعبانی مدیر تعالی شركت گاز استان سمنان از برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM در اين شركت خبر داد و گفت : این آموزش در راستاي توسعه دانش كاركنان در زمينه استقرار و پياده سازي مدل تعالي سازماني در شركت و مرور مطالب و مفاهيم تعالی سازماني برگزار شد.

شعبانی خاطرنشان کرد: در اين دوره آموزشي كاركنان با تعاريف و مفاهيم بنيادين مدل، معيارها، زيرمعيارها، نكات راهنماي مدل، نحوه امتيازدهي و خودارزيابي در قالب كارتيمي و كارگاههاي مرتبط با آن آشنا شدند؛ همچنین با توجه به اهميت سرآمدي در شركت و حركت ارزش افزا در جهت استقرار و جاري سازي رويكردها به ارزيابي، اصلاح و بهبودهاي مورد نياز و كسب نتايج بر اساس هدفگذاری ها و در مسير تحقق چشم انداز و مأموريت شركت پرداخته شد.

مدیرتعالی شرکت گاز استان سمنان ابراز اميدواري كرد: با اجراي فرآيند خودارزيابي و اجراي اثربخش پروژه هاي بهبود حاصل از ارزيابي ها و خودارزيابي ها در شركت، شاهد نتايج مثبتي از جمله بهبود رويكردهاي سازمان و توسعه جاري سازي آن و بهبود در نتايج حاصله بر اساس شاخص هاي هدفگذاري شده در سازمان و افزايش رضايت ذينفعان و حضور موفق در سومين دوره ارزيابي جايزه سرآمدي و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران باشيم.

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/04/25 - ١٠:٣١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 440

تصاویر منتخب