صفحه اصلی > نظرسنجی 

نظرسنجی
محتوا و جای گذاری مطالب صفحه اصلی وب سایت چگونه است ؟
  عالی    بسیارخوب     خوب    متوسط     ضعیف    بسیار ضعیف
پرکاربردترین خدمت ارائه شده در بخش خدمات الکترونیک مشترکین چیست؟   سامانه دفاتر خدمات جامع مشاهده صورتحساب و پرداخت قبض گازدرخواست ارسال پیامک قبوض
 ترکیب رنگ های استفاده شده در قالب وب سایت چگونه است ؟
 عالی     بسیار خوب    خوب     متوسط     ضعیف     بسیار ضعیف
 تا به حال از قابلیت جستجوی سایت استفاده نموده اید ؟
 بلی       خیر
 آیا در تلفن همراه خود سایت را باز نموده اید ؟
 بلی       خیر
 سرعت باز شدن ( لود شدن )سایت چگونه است ؟
 عالی     بسیار خوب     خوب   متوسط    ضعیف      بسیار ضعیف
 سهولت دسترسی به مطالب مورد نیازتان چگونه است ؟
 عالی     بسیار خوب     خوب   متوسط    ضعیف       بسیار ضعیف
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
 
 

تصاویر منتخب