صفحه اصلی > معرفی شرکت  > معرفی مدیران > هیئت مدیره و رؤسای امور 

فرید ابوحمزه

رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان سمنان

علیرضا شریفی نژاد

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

اسماعیل سعیدی شهمیرزادی

معاون امور بهره برداری و عضو هیئت مدیره

علیرضا اعوانی

رئیس امور مهندسی و اجرای طرح ها و عضو هیئت مدیره

لطف اله همتی

رئیس امور مالی و پشتیبانی

قربان جانعلی زاده

عضو هیئت مدیره

مجید مهربد

رئیس خدمات فنی و مهندسی و عضو هیئت مدیره

 

تصاویر منتخب