صفحه اصلی > معرفی شرکت  > معرفی مدیران > روسای واحدهای مستقل ستادی 

منصور تبیانیان

رئیس حراست

ابوالفضل شیرپوری

سرپرست HSE

سعید رستگار

رئیس اندازه گیری

مهدی نقی پور علمداری

رئیس امور حقوقی

ساجد کاشفی

رئیس روابط عمومی

محمد مستخدمین حسینی

رئیس پژوهش

سید مهدی موسوی

رئیس امور قراردادها

تصاویر منتخب