صفحه اصلی > معرفی شرکت  > ارکان جهت ساز شرکت 

ارکان جهت ساز شرکت گاز استان سمنان

بيانيه چشم‌انداز شركت گاز استان سمنان:

با استعانت از  خداوند متعال و در سايه همدلي، همكاري و مساعي جمعي، شركت گاز استان سمنان در افق چشم‌انداز 1404:

شركتي است فناوري محور و متعالي كه موفق شده است سهم گاز طبيعي را در سبد انرژي فسيلي استان به 75% برساند.


بيانيه ارزش‌هاي شركت گاز استان سمنان:

. قانون مداري و پايبندي به آن

. توسعه قابليت‌ها و مهارت‌هاي كاركنان

. توجه به خلاقيت و نوآوري

. توجه به حفظ محيط زيست ومسئوليت هاي اجتماعي

. ارزش آفريني براي ذي­نفعان


بيانيه مأموريت‌ شركت گاز استان سمنان:

پاسخ به نيازهاي متقاضيان و مشتركين گاز درگستره استان سمنان از طريق: ايجاد، توسعه و نگهداشت زيرساخت هاي دريافت و توزيع پايدار، ايمن و مطلوب گاز طبيعي با رويكرد:

. توسعه زنجيره تامين توانمند

. پايبندي به قوانين، مقررات و استانداردها

. بكارگيري فناوري هاي متناسب

. توسعه كاركنان متعهد و متخصص

صيانت از محيط زيست و اهتمام به مسئوليت هاي اجتماعي

مديريت اثربخش هزينه ها

اين شركت خود را در قبال خدمت‌رساني مطلوب و مستمر، افزايش رضايتمندي مشتريان و كاركنان، صيانت از محيط‌زيست، اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي شركت ملي گاز ايران و قوانين و مقررات كشور مسئول دانسته و به آن متعهد خواهد بود.

 

اهداف استراتژیک جنبه های خدمت رسانی و مالی

جنبه عملکردی

اهداف استراتژیک

خدمت رسانی

·        تأمین پایدار گاز برای مشتریان عمده و جزء

·        گازرسانی به کلیه متقاضیان واجد شرایط استان

·        ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان (سرعت ،دقت و ...)

مالی

·        کاهش میزان مطالبات معوق

·        بهبود شاخص های مالی (انضباط مالی)

·        مدیریت بهینه هزینه ها ( بودجه ریزی عملیاتی و تعیین قیمت تمام شده انواع خدمات)

 

اهداف استراتژیک جنبه رشد و یادگیری

جنبه عملکردی

اهداف استراتژیک

رشد و یادگیری

منابع انسانی

·        آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

·        بهبود کیفیت زندگی کاری و افزایش رضایتمندی کارکنان

·        افزایش مشارکت کارکنان (بازنگری در اجرای نظام پیشنهادات)

فرهنگ سازمانی

·        نهادینه سازی اجرای سیستم های مدیریتی

·        افزایش درک متقابل مدیریت و کارکنان

فناوری اطلاعات و ارتباطات

·        بروزرسانی نرم افزارها (کاربردی و خاص) و سخت افزارهای موجود در سازمان و بهره گیری از نرم افزارهای جدید

·        افزایش سرعت تبادل اطلاعات در شبکه اینترانت

·        افزایش استفاده از فناروی اطلاعات و ارتباطات در راستای انجام وظایف محوله

نظام های مدیریتی

·        استقرار نظامهای جدید و بهبود مستمر سیستم های مدیریتی شرکت (IMS,HSEMS,EFQM,…)

پژوهش

·        دستیابی به فناوری های جدید، توسعه و مدیریت دانش و حل مسائل سازمانی (تناسب پروژه های تحقیقاتی با محورهای اصلی نقشه راه پژوهش و میزان تحقق اهداف نقش راه HSE)

 

اهداف استراتژیک جنبه فرآیندها

جنبه عملکردی

اهداف استراتژیک

فرآیندها

فرآیندهای پشتیبانی :

·        برنامه ریزی و طراحی

·        تدارکات و خرید

·        حراست ، HSE ، اندازه گیری و توزیع

·        انطباق فعالیت های شرکت با الزامات قانونی و سیاست های ابلاغی

·        بهبود زنجیره تأمین

·        برون سپاری خدمات

·        ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان ، پیمانکاران و مشتریان و صیانت از محیط زیست

·        انتخاب پیمانکاران شایسته در زمان مناسب

·        ارتقاء و بهبود سیستمهای سنجش و اندازه گیری

·        ارائه تصویر مطلوب از شرکت در جامعه و مشتریان

فرآیندهای عملیاتی :

·        زیرساخت ها

·        نگهداری و تعمیرات

·        بازرسی فنی

·        نصب تجهیزات و انشعابات و اجرا پروژه ها

·        کاهش میزان نشت گاز ( از تأسیسات و شبکه ها)

·        اجرای پروژه های گازرسانی بر اساس اولویت (نرخ بازگشت سرمایه)

·        نگهداری و تعمیرات و بهینه سازی تأسیسات و تجهیزات گازرسانی

·        افزایش کیفیت اجرای پروژه ها (زمان ، هزینه ، الزامات فنی و ...)

·        اتمام پیمان در زمان مقرر و تسویه بموقع پیمانها

فرآیندهای فروش و خدمات مشتریان :

·        امداد

·         مشترکین

·        بهبود شرایط اشتراک پذیری و تحویل گاز

 

 

تصاویر منتخب