صفحه اصلی > اطلاعات تماس > ادارات شهرستانی 

آدرس ستاد مرکزی:
سمنان، بلوار شهید اخلاقی، نبش خیابان دهه فجر، شرکت گاز استان سمنان، کدپستی 3519838134 و شماره تماس: 02333455841


Google Maps:          https://goo.gl/maps/fZNz7KoqqpT2


آدرس شهرستان آرادان:
خیابان شهید منتظری روبروی پمپ بنزین کد پستی 47739-35861 نمابر 34543110


Google Maps:           https://goo.gl/maps/t4dCDgR1Kdy


آدرس شهرستان دامغان:
دامغان – خ پاسداران کدپستی : 3671681159 دورنگار : 35230820


آدرس شهرستان سرخه:
سرخه-میدان شهید بهشتی بلواربسیج کدپستی:13313-35517تلفن:33612222 دورنگار:33613011


آدرس شهرستان سمنان:
بلوار 17شهریور – پلاک 160- کدپستی 3518887511- تلفن : 9-33361947دورنگار : 33361883


Google Maps:            https://goo.gl/maps/RPzdeamCGut


آدرس شهرستان شاهرود :
شاهرود، خیابان حافظ جنوبی، مجتمع ادارات، کد پستی 41184-36197 – تلفن: 32333670


 Google Maps:           https://goo.gl/maps/Jw6gDqGGc4z


آدرس شهرستان گرمسار:
گرمسار بلوار شهید بهشتی خیابان حبله رود کدپستی 55896-35817 تلفکس 02334204620


Google Maps:          https://goo.gl/maps/XTL1qmo7c2A2


آدرس شهرستان مهدیشهر:
مهدیشهر، نرسیده به میدان نماز، اداره گاز شهرستان مهدیشهر، تلفکس 33626325 - کدپستی : 9339135618


 Google Maps:             https://goo.gl/maps/Fyex97LKSQt 


آدرس شهرستان میامی:

میامی، بلوار مهارت، کوچه خیام، کدپستی 73145-36316 تلفکس 32623636


  Google Maps:          https://goo.gl/maps/MAacKnPV4Bn

 

تصاویر منتخب