صفحه اصلی > معرفی شرکت  > معرفی مدیران > روسای شهرستانی 

صفاعلی غدیری

سرپرست اداره گاز شهرستان سمنان

مرتضی نظری

رئیس اداره گاز شهرستان گرمسار

سعید غلامی

سرپرست اداره گاز شهرستان شاهرود

 

 

سیدحسین دهقانی

سرپرست اداره گاز شهرستان آرادان

محمد کامرانی

رئیس اداره گاز شهرستان میامی

علی اکبر برقبانی

رئیس اداره گاز شهرستان مهدیشهر

صادق ترحمی

سرپرست اداره گاز شهرستان سرخه

تصاویر منتخب