صفحه اصلی > نظام پیشنهادات  > ثبت درخواست 

"شور و مشورت و پیشنهاد گیری از مردم سنت رسول الله (ص) است "

"اساس مدیریت اسلامی و راه اصلاح امور و افزایش بهره وری است "

پیشنهاد شما هرچند کوچک ؛ باز ارزشمند است

نام و نام خانوادگی *
 کد ملی
 *
شماره تماس *
عنوان پیشنهاد *
تاریخ ارائه
مشکلات فعلی *
علل پیدایش مشکل *
راه حل مشکل و رفع عیوب نواقص *
راه حل پیشگیرانه مشکل
منافع حاصله از پیشنهاد *
فایل ضمیمه   
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*

عنوان فرم

تصاویر منتخب