صفحه اصلی > معرفی شرکت  > شرح وظایف سازمانی 

شرح وظایف سازمانی

   دانلود : واحد_روابط_عمومی.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : واحد_حراست.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : واحد_برنامه_ریزی_و_کنترل.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : واحد_بازرسی_فنی_(1).docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : واحد_اندازه_گیری_و_توزیع_گاز.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : امور_منابع_انسانی.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : امور_مالی_و_پشتیبانی.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : امور_فناوری_و_اطلاعات.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : امور_تدارکات_و_عملیات_کالا.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : امور_پژوهش_(1).docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : امور_بهره_برداری.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : HSE_امور.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : امور مهندسی و اجرای طرح ها.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : امور قراردادها.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : امور حقوقی.docx           حجم فایل 13 KB

تصاویر منتخب