صفحه اصلی > روابط عمومی > نظرسنجی از مشترکین و ارباب رجوع 
نظرسنجی از مشترکین و ارباب رجوع  
1-شرکت گاز در توسعه و آبادانی استان و ارتقاء رفاه جامعه به خوبی عمل کرده است؟  
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم  
2-شرکت گاز شرکتی مشتری مدار بوده و با مشترکین خود ارتباط خوبی دارد؟  
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم  
3-نحوه محاسبه گازبهاء شفاف و روشن می باشد؟  
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم  
4-خدمات دریافت شده از شرکت(تغییر نام، جابجایی علمک و...) با مبالغ پرداختی مناسب است؟  
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم  
5-شرکت گاز در خدمت رسانی به مشترکین برنامه زمانی اصولی و مناسبی را رعایت می نماید؟  
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم  
6-اقدامات شرکت به منظور رسیدگی به شکایات، انتقادات و نظرات را مثبت ارزیابی می کنم  
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم  
هرگونه نظر و پیشنهاد خود جهت ارتقای کیفیت خدمات شرکت گاز استان سمنان را بیان فرمایید  

 
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
 
 

تصاویر منتخب