گاز انرژی پاک با نیم قرن تلاش
شنبه 4 اسفند 1397   06:21:27
اخبار
15:001396/11/8 يكشنبه
ارائه مدل بهینه تخمین اثرات انفجار در ساختمان های مسکونی در شرکت گاز استان سمنان

به گزارش روابط عمومی؛ سعید رستگار رئیس امور پژوهش شرکت گاز استان سمنان با اشاره به حوادث مربوط به انفجار در منازل مشترکین گاز طبیعی گفت: یکی از ابزارهای بررسی و تحلیل حوادث گاز طبیعی برخورداری از مدلی است که توانمندی لازم جهت تخمین اثرات انفجار را دارا باشد.
وی ادامه داد: اگر مدلی بتواند به آسانی و با دریافت اطلاعات معقول نتایج واقعی در مورد سناریو انفجار ارائه دهد؛ علاوه بر اینکه در وضع ضوابط و استانداردهای مصرف کارآیی دارد ضمناً در راستی آزمایی ادعای احتمالی در مورد قصور شرکت ملی گاز در رعایت الزامات ایمنی در صحنه سازی های انفجار با منابع غیر گاز طبیعی نیز کاربرد خواهد داشت. به ویژه با توجه به اینکه حجم گاز آزاد شده قبل از توقف کنتور گاز با دقت قابل قبولی محاسبه می شود. لذا در صورت شناخت اثرات انفجار مواد مختلف به آسانی می توان آثار و پیامدهای انفجار موادی مانند متان را از موادی چون بوتان تمیز داد.
رستگار افزود: نگاهی به آمار قابل تأمل مربوط به ضرر و زیان جانی و مالی ناشی از انفجار گاز طبیعی در بخش مسکونی کشور و نیز تبعات ناگوار بعدی لزوم داشتن نرم افزاری جهت تخمین سناریوهای ناگوار قبل از رخداد و استفاده از نتایج آن در وضع قوانین و مقررات یا پیمان های مربوط به شرکت گاز و مشترکین را تبیین می کند.
رئیس امور پژوهش شرکت گاز استان سمنان تصریح کرد: در صورت برخورداری شرکت گاز از نرم افزار مطمئن و مبتنی بر اصول علمی اعتبارسنجی شده می توان اثرات انفجارها و ادعاهای مربوطه را دقیق و با مستندات علمی بررسی نمود.
لازم به ذکر است در این پروژه پژوهشی ضمن بررسی و ارزیابی مدلهای مختلف، روشی منسجم و نظامند، برای سنجش اثرات برجای مانده انفجار گاز و مدل سازی آنها در نرم افزار PHAST ارائه شده و با بررسی چند مورد حادثه انفجار این رویکردها تشریح شده اند.

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما