گاز انرژی پاک با نیم قرن تلاش
پنجشنبه 27 دي 1397   19:24:30
اخبار
17:301397/10/16 يكشنبه
جلسه افتتاحیه ارزیابی دومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز در شرکت گاز استان سمنان

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان در افتتاحیه ارزیابی این شرکت در دومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز اعلام کرد:
مدلهای تعالی و فرآیند محوری مبنای حرکت شرکت گاز استان سمنان برای نیل به اهداف استراتژیک است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛ علیرضا شریفی نژاد با اشاره به اهمیت حرکت سازمان در مسیر مدلهای تعالی گفت: برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان، نیازمند برنامه استراتژیک هستیم که با پایش به موقع شاخصهای این برنامه و ارزیابی عملکرد بر مبنای اهداف سالیانه، سازمان را از آسیبهای فعالیتها و اقدامات خارج از چارچوب اهداف حفظ کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان انحصار موجود در خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای گازهای استانی را حائز توجه دانست و افزود: وجود فضای رقابتی از مهمترین عوامل حرکت و پویایی در سازمانها است و با توجه به انحصار موجود در خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای گاز استانی، حرکت در مسیر مدلهای تعالی و فرآیند محوری تا حدودی میتواند خلأ فضای رقابتی کسب و کار را جبران نماید.
شریفی نژاد با اشاره به تدوین برنامه استراتژیک شرکت گاز استان سمنان گفت: تغییر شرایط محیطی ما را ملزم می کند تا با پایش سیستمی شاخصها، تحلیل شرایط و بازنگری در اهداف و استراتژی ها، مسیر دستیابی به چشم انداز سازمان در افق 1399 شرکت را با شتابی بیشتر طی کنیم.
در ابتدای این مراسم امیرحسین میرزاخانی، سرارزیاب تیم ارزیابی دومین جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز؛ ایجاد فضای مناسب برای تبادل تجربیات موفق در صنعت گاز، تشویق سازمانها برای خودارزیابی و حضور در جمع شرکتهای برتر وزارت نفت و ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمانها در شرکتهای زیرمجموعه گاز را از مهمترین اهداف این جایزه دانست.

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما