پنجشنبه 28 تير 1397   16:23:36
لیست اطلاعات مناقصات
# شماره مناقصه / مزایدهعنوان مناقصه / مزایدهفایل مناقصه / مزایدهنوع مناقصه /مزایدهمراحل پیشرفت مناقصه / مزایدهتاریخ شروع توزیع اسنادتاریخ پایان توزیع اسنادتاریخ عودت اسناد
197-07
اجرای ورودی و خروجی ،تهیه و نصب ایستگاه شماره 2 سرخه , اجرای خط و اتصال و انفصال در میدان امام سرخه
Download

[نمايش]297-06
انجام خدمات امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات / کنتورخوانی و توزیع صورتحساب و خدمات عمومی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان دامغان و توابع.
Download

[نمايش]397-01
حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تأسیسات سال 97


[نمايش]497-02
مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری آرادان از توابع شهرستان گرمسار
Download

[نمايش]596-41
انجام خدمات امداد ، گازبانی ، کنتورخوانی و توزیع صورتحساب و خدمات عمومی و پشتیبانی اداره گاز شهرستانهای سمنان و سرخه
Download

[نمايش]12345678910...>>>
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما