پنجشنبه 27 دي 1397   19:46:21
لیست اطلاعات مناقصات
# شماره مناقصه / مزایدهعنوان مناقصه / مزایدهفایل مناقصه / مزایدهنوع مناقصه /مزایدهمراحل پیشرفت مناقصه / مزایدهتاریخ شروع توزیع اسنادتاریخ پایان توزیع اسنادتاریخ عودت اسناد
197/05-02
خریداری 3 دستگاه دیزل ژنراتور مورد نیاز شرکت گاز استان سمنان
Download

[نمايش]297-27
پروژه طراحی، تهیه مصالح، و اجرای سیستم ارت و صاعقه در CGS های استان سمنان
Download

[نمايش]3آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 03 -14/97
پروژه گازرسانی به روستاهای نگارمن و امیریه
Download

[نمايش]497/21
انجام خدمات نظارت برعملکرد HSE پیمانکاران شرکت گاز استان سمنان
Download

[نمايش]597-21
خدمات نظارت بر عملکرد HSE پیمانکاران
Download

[نمايش]12345678910...>>>
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما